Podróże i wakacje

Godziny szczytu nad chmurami: wskazówki dotyczące opóźnień lotów

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów Przylot Odlot

Podróże lotnicze stają się coraz tańsze, a liczba pasażerów rośnie; ale niestety również opóźnienia lotów. Jakie masz prawa, jeśli lot nie przebiega zgodnie z planem i jakie roszczenia możesz dochodzić? Dajemy Ci przydatne wskazówki w przypadku opóźnień i odwołań lotów.

Wskazówki dotyczące opóźnionego lotu, prawo do zwrotu kosztów

Na kilku tysiącach metrów nad ziemią jest turbulencja: W 2018 r. z niemieckich lotnisk przyleciało lub odleciało około 244 mln pasażerów, a trend rośnie. Roczny wzrost branży utrzymuje się na stałym poziomie około 7%. To, że napięty harmonogram startów i lądowań oraz napięte obliczenia linii lotniczych powodują, że pasażerowie coraz częściej czekają na wejście na pokład. Ale kiedy opóźnienie prowadzi do wypłaty odszkodowania i co należy rozumieć przez „wyjątkowe okoliczności” często zgłaszane przez linie lotnicze??

Rozporządzenie UE w sprawie praw pasażerów linii lotniczych zmusza linie lotnicze do punktualności i jest również odpowiedzialne za jedno lub drugie bankructwo. Zasadniczo jednak rozporządzenie dotyczy tylko lotów, które startują lub lądują w UE i są obsługiwane przez linie lotnicze z siedzibą w Unii Europejskiej.

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów: odmowa przyjęcia na pokład

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów Warianty zmiany rezerwacji

Najczęstszym przypadkiem jest zbyt mała liczba miejsc z powodu przepełnienia. Ta praktyka jest całkowicie uzasadniona, ponieważ odwołania wciąż powracają, a linie lotnicze osiągają najwyższy możliwy wskaźnik obłożenia. W takim przypadku masz możliwość zwrotu ceny biletu lub zmiany rezerwacji na koszt linii lotniczej. Jeśli zmiana rezerwacji spowoduje co najmniej dwugodzinne opóźnienie w miejscu docelowym, przysługuje Ci odszkodowanie.

Wskazówki dotyczące anulowania lotu: zwrot pieniędzy lub zmiana rezerwacji?

Wskazówki dotyczące opóźnienia lotu Odwołanie lotu Zwrot pieniędzy

Istnieje również możliwość zwrotu kosztów i przebukowania tutaj. Zależy to jednak od momentu, w którym linia lotnicza poinformowała swoich pasażerów o odwołaniu lotu. Jeśli zdarzyło się to ponad 14 dni przed planowanym wdrożeniem, jest to na czas i nie można go zastąpić. To samo dotyczy sytuacji, gdy odwołanie lotu nastąpiło z powodu wyjątkowej okoliczności.

Linie lotnicze zwykle podnoszą ten sprzeciw, ponieważ wielu pasażerów daje się temu zniechęcić. Jednak zgodnie z niedawnym orzecznictwem termin ten należy interpretować stosunkowo wąsko i tak naprawdę obejmuje on tylko nieprzewidziane zdarzenia. Strajki, które kiedyś były jedną z nadzwyczajnych okoliczności, nie są już same w sobie i rozsądne jest, aby linie lotnicze zorganizowały zmianę rezerwacji w przypadku ogłoszonych strajków.

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów: Kiedy możliwe jest odszkodowanie??

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów Wariant przebukowania

W przypadku opóźnień nie zależy to od tego, jak bardzo opóźniony jest start, ale decydujące znaczenie ma dotarcie do celu i to musi być istotne. W tym kontekście istotny jest okres co najmniej dwóch godzin. Jest to szczególnie ważne w przypadku lotów z międzylądowaniem. Jeśli pierwotny postój był zaplanowany na przykład na kilka godzin, a czas ten ulega skróceniu, pasażerom nie przysługuje odszkodowanie.

Czasami odszkodowanie można również zmniejszyć o 50%, jeśli przyjazd do miejsca docelowego nie jest opóźniony o więcej niż dwie do czterech godzin z powodu zmiany rezerwacji.

Zasadniczo rekompensata z unijnego rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych dotyczy opóźnień:

· Loty do 1500 km przylatują co najmniej dwie godziny później

· Loty do 3500 km co najmniej trzy godziny i

· Loty powyżej 3500 km co najmniej cztery godziny

Wskazówki dotyczące opóźnień lotów Lotnisko z prawami UE