Kochać rodzinę

Rodzina pod jednym dachem: tak możliwe jest życie wielopokoleniowe!

W pewnym momencie prawie dla wszystkich przyjdzie czas, kiedy ich rodzice się starzeją. Wtedy często pojawia się pytanie, jak postępować z nimi teraz. Umieszczenie w domu opieki lub domu opieki oczywiście nie wchodzi w rachubę. Coraz popularniejszą alternatywą jest życie wielopokoleniowe. Kilka pokoleń łączy się pod jednym dachem. Jak w prawdziwym zespole, każdy dba o każdego. Koncepcja, która ma przyszłość. Oto zalety i wady wielopokoleniowego życia.

Różnica między domami wielopokoleniowymi a mieszkaniem wielopokoleniowym

Różnica między domami wielopokoleniowymi a mieszkaniem wielopokoleniowym

Chociaż używamy tutaj słowa wielopokoleniowy dom i wielopokoleniowe życie jako synonim, istnieją między tymi dwiema rzeczami decydujące różnice. To Dom wielopokoleniowy to miejsce, gdzie młodzi i starzy spotykają się, na przykład, aby zjeść lub wziąć udział w różnych kursach i warsztatach. W całych Niemczech jest ponad 500 takich domów, wspieranych przez około 20 000 wolontariuszy.

W wielopokoleniowym życiu kilka pokoleń spotyka się pod jednym dachem i żyje razem. Przeważnie są to osoby samotne, pary lub rodziny, które mieszkają oddzielnie od siebie w tym samym domu, ale opiekują się sobą.

Czym jest życie wielopokoleniowe?

Wielopokoleniowe życie za i przeciw

Tutaj powinno różne pokolenia w harmonii ze sobą żyjcie i pomagajcie sobie nawzajem. Niekoniecznie muszą to być tylko rodziny z dziećmi, które na przykład mieszkają w jednym domu ze swoimi dziadkami. Możliwe są również konstelacje, w których wszystkie zaangażowane osoby nie znają się wcześniej.

Zaletą wielopokoleniowego życia jest to, że tutaj każdy może sobie nawzajem pomagać. Na przykład można opiekować się osobami starszymi. Jeśli w domu są dzieci, rodzice mogą wziąć dzień lub wieczór wolny, podczas gdy starsze pokolenie zajmuje się maluchami.

Tutaj każdy może uczyć się od siebie nawzajem i żyć ze sobą w harmonii. Nawet jeśli wszyscy współlokatorzy są początkowo nieznani, ta wzajemna pomoc tworzy coś na kształt rodziny.

Planowanie jest wszystkim

Aby projekt życia wielopokoleniowego odniósł sukces, niezbędne jest dobre planowanie.Najpierw należy wyjaśnić kilka podstawowych punktów, takich jak:

 • Kto powinien mieszkać w domu??
 • W którym domu mieszkasz? Ostatecznie wielkość oczywiście zależy od ilości osób w domu.
 • Gdzie jest dom? W razie potrzeby konieczny byłby ruch.
 • Czy dom jest własnością jednej z osób, czy jest wynajęty??
 • Jakie są koszty?
 • W końcu trzeba ustalić zasady dla wszystkich zaangażowanych, aby współpraca mogła się udać.

Istnieją również rozwiązania dla przypadków szczególnej opieki

osoby starsze mogą czerpać korzyści z tego wielopokoleniowego życia

Z tego wielopokoleniowego życia mogą skorzystać zwłaszcza osoby starsze, które już potrzebują pewnego poziomu opieki, na przykład z powodu choroby. Albo może się nim zająć młodsze pokolenie, albo, jeśli wymagana opieka jest tak duża, że ​​musi się nią zająć profesjonalna kadra, można Opieka 24h być wskazanym.

To dodatkowa osoba, która uzupełnia wielopokoleniowe życie. Jest zintegrowana z rodziną lub wspólnotą, a jednocześnie opiekuje się osobą wymagającą opieki w domu. Ma to tę zaletę, że dana osoba nie musi przebywać w domu i że zawsze ma stałą osobę referencyjną do opieki domowej.

Zalety i wady wielopokoleniowego życia

Czym jest życie wielopokoleniowe

Jak wszystko w życiu, życie wielopokoleniowe ma pewne zalety i wady. Korzyści obejmują

 • opieka domowa, która może być gwarantowana przez całą dobę,
 • kontakty towarzyskie i wspólne spędzanie czasu wolnego, które można podjąć,
 • wysoki poziom dobrego samopoczucia dla wszystkich zaangażowanych, ponieważ każdy może z siebie nawzajem korzystać i
 • zapobieganie izolacji społecznej, która jest poważnym problemem zwłaszcza u osób starszych.

Jednak forma życia z kilkoma pokoleniami pod jednym dachem ma też kilka wad, o których należy wspomnieć.

 • Istnieje duży potencjał konfliktu, ponieważ wiele osób spędza razem dużo czasu na małej przestrzeni.
 • Od wszystkich zaangażowanych wymaga się dużo zaufania, cierpliwości i tolerancji.
 • Umowy i przestrzeganie zasad to podstawa.

Ogólnie jednak przeważają zalety wielopokoleniowego życia, ponieważ każdy może naprawdę skorzystać, jeśli wszyscy przestrzegają ustalonych zasad.

Konflikty pokoleniowe zawsze mogą istnieć

Konflikty pokoleniowe zawsze mogą istnieć

Konflikty, które należy rozwiązać, zawsze mogą się pojawić, zwłaszcza między pokoleniami i mniej w ich obrębie. Opinie często się różnią, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Dzisiejsze wychowanie jest inne niż na przykład kilkadziesiąt lat temu. Może to jednak prowadzić do rozbieżności, gdy starsze pokolenie opiekuje się dziećmi młodszego pokolenia.

Dobra kultura argumentacji jest ważna w życiu wielopokoleniowym. Wszystko musi być dyskutowane otwarcie. To rozstrzyga spory i jednocześnie buduje zaufanie po obu stronach. Tylko w ten sposób może funkcjonować harmonijne współistnienie.

Harmonijne kształtowanie współistnienia

Harmonijne współżycie w wielopokoleniowym życiu

Aby wielopokoleniowe życie mogło działać, ważne jest planowanie podczas wspólnego życia. Przede wszystkim planowanie powinno odbywać się wspólnie. Wszystko jest możliwe, od zakupów po zajęcia rekreacyjne. Wszyscy są zaangażowani i mogą wnosić swoje sugestie i opinie, ale muszą też słuchać. Jednak nie powinno być zbyt napiętego planowania, aby być elastycznym w życiu codziennym.

Jeśli wszyscy przestrzegają zasad i otwarcie ze sobą współdziałają, ich własny wielopokoleniowy projekt życiowy może odnieść całkowity sukces dla wszystkich.