Uncategorized

Dezynfekcja światłem UV może być skuteczna przeciwko koronawirusowi

Stosowanie światła UV nie jest w żaden sposób realnym sposobem leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2. Jednak ze względu na potężne możliwości sterylizacji technologia ta ma ogromny potencjał do leczenia innymi sposobami podczas pandemii COVID-19. Według nowych badań promieniowanie ultrafioletowe może zabić ponad 99,9% sezonowych koronawirusów obecnych w kropelkach powietrza na określonych długościach fal.

Użyj światła UV jako środka dezynfekującego

figura dużego koronawirusa i małe obrazy koronawirusa widoczne w świetle ultrafioletowym

Światło widzialne widziane na co dzień należy do unikalnego obszaru całego widma elektromagnetycznego. Całe to widmo składa się z fal radiowych, mikrofal, światła podczerwonego, światła UV, a także promieni rentgenowskich i gamma, z których wszystkie emitują i transportują energię. Spośród nich promienie ultrafioletowe, rentgenowskie i gamma to fale o wysokiej częstotliwości. Mogą one jednak mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV została powiązana z rakiem skóry. Na szczęście atmosfera ziemska chroni Ziemię przed większością emisji UVB ze słońca. Światło UV może zabijać zarazki i jest alternatywą dla dezynfekcji chemicznej. Można go używać na przedmiotach ze sterylizowaną wodą do dezynfekcji powierzchni i materiałów, a także w szpitalu.

specjalne promieniowanie ultrafioletowe led może zabić koronawirusy w kropelkach powietrza

Technologia wymagana do generowania światła UV nie jest nowa i nie ma powodu, by sądzić, że nie można jej tanio wdrożyć przeciwko COVID-19. Kilka firm opracowało szereg lamp, maszyn, a nawet robotów, których można używać do sterylizacji różnych powierzchni. Wiadomo jednak również, że promieniowanie ultrafioletowe może być rakotwórcze dla ludzi. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia ludzie nie powinni stosować promieniowania bezpośredniego do dezynfekcji obszarów skóry. Obecnie trwają badania mające na celu zidentyfikowanie niektórych promieni UV. Ponadto takie światło UV powinno być bezpieczne dla ludzkich komórek i nadal być opłacalne jako środek bakteriobójczy.

Skuteczność przeciwko koronawirusowi

maska ​​ochronna przed covid 19 umieszczona w świetle UV

Badania z 2002 r. potwierdziły ciężki ostry zespół oddechowy dezaktywowany przez światło UV po sześciu minutach ekspozycji. Niedawne badanie wykazało również, że dezynfekcja UV jest pomocna w zapobieganiu replikacji wirusa SARS-CoV-2. Zależało to jednak od tego, ile wirusa było obecne i jak dużą ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe otrzymał. Badania koncentrowały się na skuteczności promieni UV w inaktywacji i hamowaniu koronawirusa w niskich, średnich i wysokich stężeniach. Stwierdzono, że najwyższe stężenia wirusa wymagały dość wysokiej dawki promieniowania UV. Kolejnym ograniczeniem w stosowaniu promieniowania ultrafioletowego jest nie tylko ryzyko zachorowania na raka, ale także słaba penetracja. Pozwala to jedynie na sterylizację drobnoustrojów, takich jak wirusy, bakterie i grzyby, na poziomie powierzchni, wpływając na ich materiał genetyczny.

ludzka ręka wystawiona na manicure w świetle UV

W obliczu trwającej pandemii stosowanie takich technologii dezynfekcji w różnych sektorach może znacząco przyczynić się do zwiększenia świadomości ludzi na temat zagrożeń stwarzanych przez patogeny drobnoustrojowe. Bezpieczne wdrożenie takich środków może niewątpliwie poprawić zdrowie publiczne, a nawet bezpieczeństwo biologiczne. Oprócz nowego koronawirusa ten arsenał oferuje również ogromny potencjał zapobiegania kosztownym skutkom przyszłych pandemii. Chociaż entuzjazm jest wysoki, istnieje oczywiste ryzyko bezpośredniego narażenia ludzi, którego konsekwencje sięgają od ciężkich oparzeń po raka. Muszą być przestrzegane ostrożnie, jak dalej Badania zarządzać.