Uncategorized

Nadmierne spożycie cukru uszkadza ściany jelit i powoduje zapalenie okrężnicy

Ochronny śluz, który wyściela nabłonek jelita grubego, stał się cieńszy u myszy, którym podawano zbyt dużo cukru. W nowym badaniu doprowadziło to do nieswoistego zapalenia jelit (IBD) lub zapalenia okrężnicy u badanych zwierząt. Ponadto naukowcy, którzy zbadali jej okrężnicę, znaleźli więcej bakterii, które mogą uszkodzić tę ochronną warstwę śluzu w jelicie.

Jak nadmierne spożycie cukru sprzyja chorobie zapalnej jelit

zwiększone ryzyko nieswoistego zapalenia jelit z powodu zbyt dużej ilości cukru w ​​diecie

Według autorów badania zapalenie jelita grubego jest głównym problemem zdrowia publicznego w większości krajów zachodnich. IBD może nawet powodować uporczywą biegunkę, ból brzucha i krwawienie z odbytu. Według informacji liczba dorosłych cierpiących na taką chorobę ogromnie wzrosła w ostatnich latach. Ponadto zapalenie okrężnicy jest również widoczne u dzieci, które w przeszłości na nie nie cierpiały. Ze względu na znacznie większą częstość występowania choroby w krajach zachodnich naukowcy uznali dietę zachodnią, która jest bogata w tłuszcze, cukier i białko zwierzęce, jako możliwy czynnik ryzyka. Podczas gdy stwierdzono, że diety wysokotłuszczowe wywołują IBD, rola cukru jest bardziej kontrowersyjna, według autorów badania.

Zdrowe i niezdrowe bakterie jelitowe w mikrobiomie Nadmierne spożycie cukru zwiększa ryzyko zapalenia okrężnicy

W badaniu głównym podejrzanym było nadmierne spożycie cukru z glukozy zawartej w syropie kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy. Ten składnik został opracowany przez przemysł spożywczy w latach 60. XX wieku, a następnie był coraz częściej stosowany do słodzenia napojów bezalkoholowych i innych produktów spożywczych. W tym samym okresie częstość występowania tego typu zapalenia jelita grubego wzrosła również w krajach zachodnich. Jak wynika z badań, dotyczy to szczególnie dzieci. Naukowcy odkryli, że myszy, które były genetycznie predysponowane do rozwoju zapalenia jelita grubego lub którym podano substancję chemiczną, która powoduje IBD, rozwinęły poważniejsze objawy, gdy po raz pierwszy podano cukier.

Wyniki badań

mikrobiom jelitowy składa się ze szkodliwych i zdrowych bakterii

Badacze wykorzystali techniki sekwencjonowania genów do identyfikacji określonych typów i częstości występowania bakterii. Te znalezione w okrężnicy myszy przed i po otrzymaniu ich reżimu cukrowego. Po siedmiu dniach nadmierne spożycie cukru u myszy karmionych sacharozą, fruktozą i glukozą wykazało znaczące zmiany w mikrobiomie jelitowym. W większej liczbie znaleziono bakterie, o których wiadomo, że wytwarzają enzymy rozkładające, takie jak Akkermansia. Niektóre inne rodzaje bakterii jelitowych, które są uważane za zdrowe i powszechnie występujące w mikrobiomie jelitowym, takie jak Lactobacillus, są mniej powszechne. Naukowcy zauważyli więc dowody na przerzedzenie warstwy śluzowej, która chroni wyściółkę okrężnicy.

zdrowe odżywianie naturalnymi produktami wspomaga metabolizm i jelita poprzez bakterie Lactobacillus

Zauważyli również oznaki infekcji innymi bakteriami. Warstwa śluzowa chroni błonę śluzową jelit przed wnikaniem mikroflory jelitowej. Wyższa częstotliwość występowania bakterii rozkładających, w tym Akkermansia muciniphila i Bacteroides fragilis, u myszy leczonych glukozą stanowi zatem potencjalne ryzyko dla bariery śluzówki jelit. Po tym, jak naukowcy odkryli zmiany w mikrobiomie u myszy karmionych cukrem, podawali próbki od tych pierwszych innym myszom laboratoryjnym. Te myszy rozwinęły gorsze zapalenie okrężnicy. Sugeruje to, że wywołana glukozą podatność na zapalenie okrężnicy, wraz z niszczącą mikroflorą jelitową, może być przenoszona z zaatakowanych zwierząt. Naukowcy planują to badanie dalej badać skutki wysokiego spożycia cukru. Pomoże Ci to określić, w jaki sposób wpływa to na rozwój innych chorób zapalnych, takich jak otyłość, stłuszczenie wątroby i choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera.