Uncategorized

Psychologiczne skutki COVID-19 podczas pandemii

Wstępne wyniki największego na świecie badania pokazującego fizyczne i psychologiczne skutki COVID-19 sugerują, że mniej więcej co trzeci dorosły doświadczy większego stresu, samotności i frustracji podczas pandemii. Na pytanie o ich altruistyczne zachowanie, które charakteryzuje się wsparciem ze strony sąsiadów i innych potrzebujących, prawie jedna piąta zgłosiła poprawę. Stało się tak pomimo faktu, że ponad połowa stwierdziła, że ​​ich zachowanie w tej dziedzinie nie zmieniło się podczas pandemii. Tak sądzą eksperci z University of Southampton, wiodącej brytyjskiej instytucji badawczej na świecie.

Koronawirus i możliwe skutki psychologiczne

psychologiczne skutki pandemii Covid 19 u młodych ludzi

W badaniu biorą udział naukowcy z ponad 100 krajów. Nazywa się to „Wspólnym badaniem wyników dotyczących zdrowia i funkcjonowania w czasie infekcji”. Zebrano dane od ponad 105 000 osób na temat samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz dostępu do opieki. Takie podejście powinno następnie przyczynić się do strategii radzenia sobie podczas pandemii i po niej. Projekt zbiera więc anonimowe informacje o osobach dorosłych oraz, za zgodą rodziców, o nastolatkach i dzieciach w wieku od sześciu lat. Jednak ankieta dotyczy nie tylko wpływu fizycznego i stanu zdrowia uczestników. Gromadzi również dane dotyczące demografii, statusu pracy i czynników środowiskowych. Na arenie międzynarodowej badanie jest prowadzone przez Zucker School of Medicine w Hofstra / Northwell w Nowym Jorku, Charité – Universitätsmedizin w Berlinie oraz Uniwersytet w Padwie we Włoszech.

Śledź informacje o koronawirusie za pomocą aplikacji na telefonie

Takie podejście pomaga również dowiedzieć się więcej o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi w wyniku pandemii oraz o możliwych czynnikach ochronnych. Wyniki z pewnością wpłyną na politykę zdrowotną po zakończeniu pandemii. Obejmuje to kroki, które można podjąć, aby pomóc osobom dotkniętym innymi pandemią. Aby przeciwdziałać koronawirusowi na poziomie psychologicznym, najskuteczniejszymi strategiami radzenia sobie były bezpośredni kontakt osobisty lub interakcje. Skuteczne są również ćwiczenia, internet, sensowne hobby i korzystanie z mediów. Dowiedzenie się o COVID-19 z mediów społecznościowych i zdalnych interakcji okazało się dobrym mechanizmem radzenia sobie z nauką czegoś nowego. Dotyczy to również pracy na miejscu lub w domu. Podobno poprawiło się również spędzanie czasu z rodziną i większa intymność z partnerem.

Negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego

sfrustrowany młody mężczyzna siedzący przed laptopem i trzymający się za głowę

Jeśli chodzi o samotność, jedna trzecia zgłosiła samotność u kobiet, a bardziej niż mężczyzn. Około 50% młodych dorosłych stwierdziło, że ich samotność będzie się tylko pogłębiać. Starsi dorośli zgłaszali nieco większe pogorszenie w porównaniu z dorosłymi w średnim wieku. Prawie jedna trzecia kobiet stwierdziła, że ​​częściej się denerwuje, co ponownie było wyższe w tym obszarze niż mężczyzn. Tak więc frustracja była znacznie wyższa u młodych dorosłych i nieco wyższa u dorosłych w średnim wieku niż u osób starszych.

młoda kobieta trzyma w dłoni maskę chroniącą przed koronawirusem

Wysoki odsetek respondentów stwierdził, że spędza więcej godzin w mediach. Kobiety miały nieco wyższy procent wydłużenia godzin korzystania z mediów niż mężczyźni z młodymi i średnimi dorosłymi, którzy mieli wyższy procent wydłużenia godzin korzystania z mediów niż starsi dorośli. Wyniki są przedstawiane społeczności naukowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu opracowania ukierunkowanych interwencji dla osób szczególnie wrażliwych. Bardzo ważne jest, aby autorzy badania zachęcali jak najwięcej osób, weź udział w ankiecie.