Uncategorized

Długa żywotność – oczekiwana długość życia zależy od środowiska życia

Miejsce zamieszkania może mieć znaczący wpływ na to, czy żyjesz długo i dożywasz starości. Ta teoria przedstawia nowe badanie. Ponadto nowe badanie sugeruje, że ludzie żyjący w łatwych do poruszania się społecznościach w różnym wieku mogą potencjalnie świętować swoje setne urodziny.

Jak ludzie mogą żyć długo??

szczęśliwie wyglądający nastoletni chłopak z rowerem elektrycznym w środowisku miejskim z przyjemnym środowiskiem życia

Jeśli chodzi o przeżycie do 100 roku życia, zwykle pomagają dobre geny. Jednak nie są to główne wymagania. Środowisko życia również odgrywa decydującą rolę. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Waszyngtonie przeprowadzili badania na ten temat. Odkryli również, że jest z nim skorelowany status społeczno-ekonomiczny. Dodatkowa analiza wykazała, że ​​klastry geograficzne o wysokim prawdopodobieństwie dotarcia do stulecia znajdują się na obszarach miejskich i mniejszych miastach o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Ponadto badania dodają coraz więcej dowodów na to, że czynniki społeczne i środowiskowe mogą mieć znaczący wpływ na długość życia i oczekiwaną długość życia.

seniorka obchodzi swoje 100 urodziny ciastem i prezentami

Wcześniejsze badania oszacowały, że czynniki dziedziczne wyjaśniają tylko około 20 do 35% szans danej osoby na osiągnięcie stulecia. Ponadto zachowanie oparte na genetyce jednostki może zmienić podatność na różne choroby. Innymi słowy, jeśli żyjesz w środowisku, które sprzyja zdrowemu starzeniu się, prawdopodobnie wpłynie to na twoją zdolność do skutecznego przewyższania szans genetycznych poprzez zmianę stylu życia. Jednak istniała luka w wiedzy na temat dokładnych czynników środowiskowych i społecznych, które prowadzą do takiego środowiska. W badaniu naukowcy starają się wyjaśnić, dlaczego ludzie mogą z tego powodu żyć długo.

Wyniki badań

Starsza para biegająca na długie życie i oczekiwaną długość życia

Dane zawierały informacje o wieku i lokalizacji każdej osoby w momencie śmierci. Były też dane dotyczące płci, rasy, wykształcenia i stanu cywilnego. Na podstawie miejsca zamieszkania osoby badacze wykorzystali dane z różnych źródeł. W ten sposób mogli przypisać wartość lub ocenę różnym zmiennym w sąsiedztwie. Zmienne te obejmowały poziomy ubóstwa, dostęp do transportu i podstawowych usług, możliwość poruszania się pieszo, odsetek ludności w wieku produkcyjnym, zanieczyszczenie powietrza i ekspozycję na tereny zielone. Następnie przeprowadzili analizę przeżycia. W ten sposób chcieli ustalić, które czynniki demograficzne są związane z niższym prawdopodobieństwem zgonu przed ukończeniem stu lat.

medytacja dla lepszego stanu duszy i długiego życia

Odkryli, że możliwość chodzenia po okolicy, wyższy status społeczno-ekonomiczny i wysoki odsetek populacji w wieku produkcyjnym pozytywnie korelowały z osiągnięciem statusu stulecia. Ostatecznie, chociaż potrzebne są dalsze badania, wyniki badań można wykorzystać do stworzenia zdrowszych społeczności, które promują długowieczność u osób starszych. Interaktywna mapa tzw "niebieskie strefy", Obszary o wysokiej chorobowości obliczone jako odsetek wszystkich zgonów osób w wieku 75 lat i starszych. To jest w Laboratorium Epidemiologii Zdrowia i Przestrzennej oraz na Strona uczelni do dyspozycji. Zawiera również krótkie podsumowanie badanie.