Styl życia

Trening coachingowy: jak rozwijać swoje umiejętności osobiste!

Szkolenie coachingowe szkolenie pracowników pracy zespołowej

Współcześnie pod pojęciem „coaching” rozumie się liczne metody doradcze, które poszerzają dotychczasowy potencjał uczestników i przyczyniają się do rozwoju wzorców myślowych w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów. Ale co kryje się za nim w rzeczywistości, jak odróżnić coaching od innych klasycznych systemów konsultingowych, jakich kluczowych kompetencji uczy się podczas szkolenia coachingowego i jak można trwale zmienić sposób myślenia? Przyjrzymy się bliżej pytaniu i przedstawimy przegląd różnych wariantów. Ponieważ zmiana perspektywy jest często pierwszym krokiem do sukcesu.

Trening coachingowy: co kryje się za terminem?

Szkolenie coachingowe promujące ducha profesjonalnego zespołu

Co właściwie oznacza coaching?? Termin „coaching” wywodzi się z języka angielskiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu „powóz” – podobnie jak woźnica prowadzi konie, trener powinien prowadzić trening. Cel: zwiększenie osobistych umiejętności swoich klientów (nadal nazywanych coachees). Osiąga to dzięki ukierunkowanym dyskusjom i w przeciwieństwie do tradycyjnych metod konsultingowych nie oferuje żadnych bezpośrednich rozwiązań. Zamiast tego uczestniczy w dyskusjach jako neutralny partner. W ścisłej współpracy z konsultantem pracujemy odpowiednio nad wypracowaniem konkretnych wzorców działania, które okazują się pomocne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz m.in. podnoszą wydajność pracowników, rozwijają potencjał przywódczy w coachee i rozwiązywaniu konfliktów pomagają.

Coaching szkolenia praca zespołowa szkolą pracowników

Szkolenie coachingowe nie odnosi się do wiedzy specjalistycznej (przed szkoleniem konsultant powinien być ekspertem w swojej dziedzinie), ale raczej dostarcza odpowiednich metod i technik know-how do samorozwoju. Ważnymi warunkami sukcesu osobistego po zakończeniu szkolenia są przede wszystkim zdolności adaptacyjne, zrozumienie emocjonalne i własna elastyczność.

Jakie są podstawowe zasady szkolenia coachingowego??

coaching szkolenia rozwiązywanie problemów rozmowy życie biurowe

ten Szkolenie coachingowe opiera się na kilku podstawowych zasadach:

  • Zasada samokontroli: osoby coachowane powinny korzystać z różnych metod, aby nauczyć się samodzielnie kontrolować swoje życie. Trener moderuje rozmowę i wspiera swoich klientów jako mentor, prywatnie w zwiększaniu umiejętności budowania relacji i poczucia własnej wartości, a zawodowo towarzyszy pracy zespołowej i promuje rozwój umiejętności przywódczych.
  • Zasada interwencji: w niektórych przypadkach coach działa jako mediator, aby stymulować zmianę perspektywy klienta. Rola tzw. „przebudzacza” okazuje się szczególnie pomocna podczas szkoleń w biurze – z jednej strony menedżerowie dostrzegają mocne strony pracowników w firmie, z drugiej sami pracownicy uczą się akceptacji i tolerancja.
  • Jako wprowadzenie do tematu pomocne są również tradycyjne techniki coachingowe, takie jak występy przed klientem. Cele szkolenia są krótko wyjaśnione i zadawane są podstawowe pytania.

Coaching szkolenia doradztwo zawodowe podstawowe kompetencje

Techniki: Podczas sesji coachingowej uczestnicy proszeni są o przyjęcie różnych ról. W tym celu najczęściej zadawane są pytania cyrkularne. W międzyczasie zadawane są pytania skalujące, aby trener mógł w odpowiednim czasie rozpoznać postępy i problemy. Na koniec uczestnicy mogą zostać pobudzeni do myślenia za pomocą hipotetycznych pytań.

Szkolenie coachingowe: jakie opcje są dostępne?

Edukacja trenerska baw się dobrze ćwicz

Obecnie istnieje szeroka gama kursów coachingowych, seminariów i szkoleń. Ale jak naprawdę rozpoznać wysokiej jakości szkolenie? Nie przez cenę – wyższa cena nie zawsze jest gwarancją lepszej wydajności. Należy raczej zwrócić uwagę na poszczególne moduły – istniejące centra coachingowe oferują kursy dostosowane do osobistych potrzeb i posiadanej wiedzy. Na przykład dla początkujących, którzy zajmują się tym tematem po raz pierwszy, dla trenerów, którzy mają już pewne doświadczenie i chcą kontynuować edukację oraz jako kwalifikacje. Czas trwania szkolenia jest ściśle związany z osobistymi celami i pomysłami i może się znacznie różnić. Zasadniczo jednak szkolenia podzielone są na moduły, moduł może trwać od tygodnia do miesiąca. W ten sposób uczestnicy pozostają elastyczni i mogą wybierać najlepsze seminaria.

Coaching szkolenia profesjonalne porady