Zamieszkać

Ze wsparciem finansowym we własnym domu – porady dotyczące Riester, kredytów i pożyczek dla krewnych

Dla wielu osób posiadanie własnego majątku to najdroższe życzenie. Nie tylko po to, by uniknąć podwyżek czynszu, ale przede wszystkim po to, by zabezpieczyć się na starość i zrealizować osobiste marzenia o życiu. Niewielu z nich poradzi sobie bez pomocy finansowej. Potrzebujesz kapitału zewnętrznego do solidnego finansowania domu. Aby ułatwić zaopatrzenie, poniższe informacje o oszczędnościach, pożyczkach i pożyczkach domowych firmy Riester.

Riester Bausparen – bezpieczeństwo planowania i dodatki

Dom z czerwonej cegły z patio i zieloną trawą i drzewami

Chciałbyś kupić lub zbudować dom w kilka lat i cenisz sobie bezpieczeństwo planowania? Wtedy rozsądnym rozwiązaniem może być umowa kredytu mieszkaniowego i oszczędnościowego firmy Riester. Dotowane przez państwo Single z 175 euro rocznie. Zasiłek na dziecko wynosi 300 euro na dziecko (urodzone po 2008 r.). Głównym celem oszczędności kredytów mieszkaniowych Riester jest akumulacja kredytu przy pomocy wsparcia rządowego w celu późniejszego ubiegania się o niskooprocentowaną pożyczkę. „Oprócz dodatków, innym elementem finansowania jest możliwość odliczenia od podatku stopy oszczędności dla kredytu mieszkaniowego Riester i umowy oszczędnościowej do 2100 euro rocznie jako wydatków specjalnych”, dodaje portal finansowy i biznesowy. ftd.de w przewodniku po oszczędnościach domowych firmy Riester. Znajdziesz tam dalsze informacje i kluczowe czynniki, które są istotne przy poszukiwaniu odpowiedniej umowy kredytu mieszkaniowego i oszczędnościowego. W odniesieniu między innymi do porównania spółdzielni mieszkaniowych Oprocentowanie pożyczki i kredytu nazwane jako kryteria decyzyjne.

Ważny: Program oszczędnościowy kasy oszczędnościowo-budowlanej Riester opiera się na zasadzie opodatkowania niższego szczebla. Oznacza to, że oszczędzający w spółdzielniach mieszkaniowych korzystają z oszczędności podatkowych w ciągu swojego życia zawodowego, a podatki na dotacje stają się należne dopiero na starość. Ponieważ stawka podatkowa jest zwykle niższa na starość, zobowiązanie podatkowe ulega zmniejszeniu.

Kredyt – na ile domu możesz sobie pozwolić?

Finansowanie domu kredytami bankowymi i kapitałem własnym

Im więcej posiadasz kapitału, tym więcej banków jest skłonnych zapewnić kapitał z zewnątrz. Wystarczający kapitał własny ma pozytywny wpływ na zdolność kredytową, co z kolei ma korzystny wpływ na oprocentowanie kredytów. Zalecany jest współczynnik kapitału własnego wynoszący od 20 do 40 procent. Przed uzyskaniem ofert na kredyty bankowe na finansowanie domu należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki kosztowe i realistycznie obliczyć miesięczną ratę kredytu. Oprócz ceny zakupu lub rzeczywistych kosztów budowy nie należy lekceważyć dodatkowych kosztów, które powoduje zakup lub budowa. Podatek od przeniesienia własności nieruchomości, opłaty notarialne, prowizje maklerskie i księgi wieczyste to tylko niektóre z wydatków, które należy wziąć pod uwagę. W idealnej sytuacji nie tylko koszty dodatkowe można pokryć kapitałem własnym, ale dodatkowo 20% całkowitych kosztów.

W przypadku finansowania nieruchomości zalecany jest współczynnik kapitału własnego wynoszący od 20 do 40 procent

W zasadzie nie zaleca się inwestowania całego kapitału w nieruchomość. Żelazna rezerwa w wysokości trzymiesięcznego dochodu netto zapobiega powstawaniu wąskich gardeł finansowych i służy jako ważny bufor. W końcu coś może się zepsuć w każdej chwili. Spodziewaj się nieplanowanych kosztów warsztatowych samochodu, wadliwych urządzeń gospodarstwa domowego i zaległych podatków, aby uniknąć kłopotów z nieprzewidzianymi wydatkami!

Nasze wskazówki dotyczące planowania finansowego w życiu codziennym mogą pomóc Ci zaoszczędzić.

Doradca finansowy wyjaśnia zasady zmiany stóp procentowych

Porównywanie ofert kredytowych opiera się przede wszystkim na roczna stopa procentowa szanowany. Ostatecznie ta kluczowa liczba pozwala na porównanie kosztów kredytu w nieskomplikowany sposób. Koncentrowanie się wyłącznie na tej stopie procentowej byłoby jednak zaniedbaniem. Ponadto te punkty są kluczowe:

• Czas trwania

• Specjalna spłata

• Stałe oprocentowanie

• Odsetki debetowe w okresie kredytowania

• Elastyczność w stawce spłaty

Umowa kredytowa musi optymalnie odpowiadać możliwościom finansowym gospodarstwa domowego. W razie wątpliwości porada niezależnego doradcy finansowego jest przydatna, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Pożyczka dla rodziny – pisemna umowa zapobiega konfliktom

pożyczka względna zwiększa kapitał własny w finansowaniu nieruchomości

Pożyczony kapitał można uzyskać szczególnie tanio dzięki pożyczce względnej. Krewni, znajomi i przyjaciele mogą działać jako pożyczkodawcy. Więc pieniądze nie pochodzą z oficjalnych źródeł. Ma to tę zaletę, że bez zapytania w biurze kredytowym Schufa ma miejsce i dostęp do kapitału zewnętrznego jest możliwy nawet przy niskim ratingu kredytowym. Ponadto pożyczka względna zwiększa kapitał własny, co wzmacnia pozycję wobec banków.

Pożyczka dla krewnych - pisemna umowa zapobiega konfliktom

Wskazówka: Chociaż pożyczka krewnego powinna opierać się na zaufaniu, obie strony korzystają z pisemnej umowy pożyczki. Dokument nie jest wymagany ze względu na swobodę formy, ale zapobiega nieporozumieniom i złości. Jeśli brakuje dokumentu, w przypadku sporu obowiązują przepisy BGB, które mogą mieć ogromne negatywne konsekwencje. Oprócz pożyczkobiorcy, pożyczkodawcy, kwoty pożyczki i uzgodnionej stopy procentowej należy określić termin i warunki spłaty. Swoim podpisem pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy potwierdzają zgodę.