Uncategorized

Zapalenie nosa i katar związane z jakością powietrza

Autorzy niedawno opublikowanego badania twierdzą, że stan zapalny nosa może być wynikiem zanieczyszczenia powietrza. Objawy nieżytu nosa są bardziej nasilone u osób narażonych na wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Do takiego wniosku doszedł zespół badawczy z "la caixa" wsparł Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal).

Zapalenie nosa spowodowane zanieczyszczeniem powietrza

kobieta stoi z dzieckiem nad jeziorem i pracuje przy kominach

Nieżyt nosa to choroba wyściółki nosa, która dotyka od 20% do 50% światowej populacji. Charakteryzuje się to głównie zatkaniem nosa, kichaniem, wyciekiem z nosa, podrażnieniem nosa i, w niektórych przypadkach, osłabieniem węchu. Pomimo dużej częstości występowania nieżytu nosa ludzie niewiele wiedzą o czynnikach ryzyka, do których należy zła jakość powietrza. Badacz Bénédicte Jacquemin, który prowadził to badanie, wyjaśnia logikę, która się za tym kryje:

"Nieżyt nosa jest powiązany z astmą, która jest ściśle związana z zanieczyszczeniem powietrza. Z tego powodu pomyśleliśmy, że byłoby interesujące zbadanie, czy istnieje długotrwała ekspozycja na powietrze. Zanieczyszczenia odgrywają również kluczową rolę w nieżycie nosa. "

wysoka emisja CO2 z samochodów zła jakość powietrza w miastach

W badaniu przeanalizowano dane od 1408 pacjentów z nieżytem nosa z 17 różnych miast europejskich, w tym Barcelony i Oviedo, Paryża, Antwerpii, Umeå i Erfurtu. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz dotyczący nasilenia każdego z ich objawów oraz stopnia, w jakim stan wpływa na ich codzienne życie. Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza, na które narażony był każdy uczestnik, pochodzą z Europejskiego Badania Kohortowego Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza (ESCAPE), w którym brała udział również ISGlobal.

Poznaj rolę cząstek unoszących się w powietrzu

Para pochodząca z roślin zanieczyszczenie powietrza, zapalenie błony śluzowej nosa

Drobny pył lub cząstki unoszące się w powietrzu, których średnica może wahać się od mikrometrów do milimetrów, są stałe lub ciekłe. W tym kontekście szczególnie interesujące są te o średnicy mniejszej niż 2,5 i mniejszej niż 10 mikrometrów. Jak pokazuje badanie, osoby mieszkające w miastach o wyższych zarobkach zgłaszają najpoważniejsze objawy. Wzrost o 5 μg/m 3 w PM2,5 wiązał się z 17% wyższym prawdopodobieństwem zapalenia nosa. Cząsteczki te wiązały się z podwyższonym poziomem podrażnienia nosa i kichania. Natomiast ekspozycja na NO2 zwiększała poziom wydzieliny z nosa.

Drobny pył w powietrzu i NO2 są zanieczyszczeniami związanymi z ruchem drogowym. "Rola tych zanieczyszczeń w nasileniu objawów jest prawdopodobnie związana ze stresem oksydacyjnym, apoptozą (proces, w którym nieodwracalnie uszkodzone komórki są eliminowane) i stanem zapalnym", wyjaśnia Emilie Burte, główna autorka badania. "Nasze wyniki sugerują, że wpływ cząstek unoszących się w powietrzu różni się od wpływu emisji gazowych (NO2). Jest to prawdopodobne, ponieważ ich odpowiednie mechanizmy działania powodują różne reakcje zapalne w drogach oddechowych. Jednak potrzeba więcej badań, aby potwierdzić tę hipotezę."

młody mężczyzna zakrywa nos z powodu zanieczyszczenia powietrza z fabryki

"To badanie poszerza naszą wiedzę na temat nieżytu nosa. Jest to choroba niezakończona zgonem, ale stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego, wpływając na jakość codziennego życia osób dotkniętych chorobą i powodując duże obciążenie środków publicznych na przepisane leczenie, zmniejszoną produktywność i absencję ", dodaje Jacquemin.