Uncategorized

Zaburzenia psychiczne jako możliwe konsekwencje po zakażeniu COVID-19

Nowe badanie wykazało, że pacjenci z COVID-19 mogą rozwinąć zaburzenia psychiczne po wyzdrowieniu. Według raportu taki problem występuje u 18 procent osób dotkniętych chorobą w ciągu trzech miesięcy od zdiagnozowania. Może to być depresja, lęk lub demencja. Więc twoje ryzyko zostało podwojone w porównaniu z osobami bez koronawirusa. Dlatego lekarze podejrzewają, że infekcje wywołane przez Sars-CoV-2 mogą być powiązane z wyższym wskaźnikiem psychiatrycznych problemów zdrowotnych.

Prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych z Covid

Młoda kobieta w masce ochronnej wygląda przez okno podczas pandemii Covid 19

Według różnych doniesień osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, często cierpią na lęk, bezsenność, depresję i zespół stresu pourazowego. Naukowcy wciąż pracują nad dokładnym zrozumieniem, w jaki sposób nowy koronawirus wpływa nie tylko na umysł, ale także na funkcjonowanie mózgu. Ponadto nowe badania pomagają w dalszym ustanowieniu tego związku. Tak więc COVID-19 może powodować problemy psychiczne spowodowane stresem podczas pandemii, a także fizycznymi skutkami choroby. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego i NIHR Oxford Health Biomedical Research Center ocenili dokumentację zdrowotną 69 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, w tym ponad 62 000 osób, u których zdiagnozowano COVID-19. Po raz pierwszy osoby, u których rozwinął się COVID-19, były dwukrotnie bardziej narażone na rozwój zaburzeń nastroju lub lęku. Starsi dorośli z COVID-19 byli również dwa do trzech razy bardziej narażeni na rozwój demencji.

koncepcja dotycząca zdrowia psychicznego i wpływu na mózg

Naukowcy odkryli również, że zaburzenia psychiczne wiązały się z 65-procentowym wyższym ryzykiem zachorowania na rok przed pozytywnym wynikiem testu COVID-19. Prosta diagnoza tej nowej i prawdopodobnie zagrażającej życiu choroby może często wywoływać stres i niepokój. Biorąc pod uwagę nowość i skalę pandemii, istnieją niewielkie ramy postępowania w przypadku zagrożeń dla zdrowia, stylu życia i zmian społecznych, zwłaszcza w okresie życia większości żyjącej populacji. Osoby, które uzyskały wynik pozytywny, muszą się odpowiednio odizolować. A to z kolei może prowadzić do niepokoju i depresji. Zwykle jednak pacjenci mogą polegać na swoich bliskich, którzy pomogą im wyzdrowieć. Jednak powrót do zdrowia po COVID-19 może potrwać kilka miesięcy. Może to prowadzić do wielu wyzwań. Byłby to na przykład powrót do pracy, opieka nad dziećmi czy powrót do rytmu życia.

winiki wyszukiwania

pacjent i lekarz omawiają zaburzenia psychiczne spowodowane koronawirusem

Dlatego naukowcy już wiedzą, że COVID-19 to nie tylko choroba układu oddechowego. Jest to raczej choroba, która może wpływać na wiele ważnych narządów, w tym mózg. Liczne doniesienia pokazują, że powikłania neurologiczne są powszechne u pacjentów z COVID-19. Mogą one obejmować dezorientację, zawroty głowy, majaczenie i inne zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane przez koronawirusa. Jeśli wirus bezpośrednio wpływa na centralny układ nerwowy, może prowadzić do poważnych schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Ponadto zaburzony układ oddechowy może upośledzać dopływ tlenu do mózgu. Według autorów badania istnieje również silna korelacja między funkcją immunologiczną a zdrowiem psychicznym. Każdy wirus, który atakuje nasz centralny układ nerwowy, prowadzi do niedotlenienia mózgu lub upośledzenia funkcjonowania fizycznego, stwierdzili naukowcy.

strategie na globalną pandemię z powodu Covid 19

Wyniki to badanie sugerują, że osoby z wcześniej istniejącymi zaburzeniami psychicznymi są bardziej podatne na rozwój takich po infekcjach COVID-19. Osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, depresją, schizofrenią i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym są jeszcze bardziej narażone na diagnozę COVID-19. Wysoki poziom lęku odpowiednio zwiększa krążący kortyzol, co ma konsekwencje zdrowotne, w tym obniżoną odporność, która z pewnością może odgrywać w tym rolę. Innymi słowy, kiedy ludzie są bardzo niespokojni lub przygnębieni, ostatecznie stają się również bardziej podatni na COVID-19.