Uncategorized

Więcej reparacji dla Polski? Polski premier domaga się zwiększenia wypłat odszkodowań za II wojnę światową

Reparacje Ofiary Polski domagają się zniszczenia

Druga wojna światowa może być przeszłością dla wszystkich innych krajów, ale dla Niemiec i Polski nadal jest to temat aktualny i drażliwy. Właśnie teraz, gdy zbliża się 80. rocznica wybuchu wojny, zabrał głos polski premier. Powiedział, że do tej pory Polska nie otrzymała odpowiednich odszkodowań za ponad 6 mln ofiar wojny i zniszczeń w polskich miastach i wsiach..

Więcej reparacji dla Polski: polski rząd domaga się większych wypłat odszkodowań

Reparacje Polska domaga się miliardów II wojny światowej

Minister spraw zagranicznych sąsiedniego kraju również mówił o dyskryminacji. Wyjaśnił, że inne kraje o mniejszej liczbie ofiar i zniszczeń otrzymały więcej pieniędzy niż Polska i jako przykład podał Francję. Biorąc pod uwagę ponad 6 mln osób, które zginęły (ponad 20% ludności straciło życie w atakach wojskowych), poziom polskich reparacji był po prostu niesprawiedliwy. Teraz polski rząd chce usiąść i ustalić sumę. Podczas planowanej wizyty Prezydenta Federalnego Niemiec 1 września polski premier zamierza ponownie poruszyć tę kwestię.

Temat właściwie przez długi czas wydawał się zamknięty. Polska oficjalnie zrzekła się odszkodowania na początku lat pięćdziesiątych. W traktacie dwa plus cztery, podpisanym w Moskwie 12 września 1990 r., nie przewiduje się dalszych reparacji. Jednak dziesięć lat temu polski rząd wrócił z prośbami. Druga wojna światowa i jej następstwa nadal wydają się być obciążeniem dla stosunków polsko-niemieckich. Powstaje teraz pytanie, co zrobiłaby Polska, gdyby podczas obchodów 1 września zawiodły próby pojednania. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz nie zapowiedział w swoich zeznaniach, czy podejmie również kroki prawne.

Reparacje dla Polski: Ponad 1000 polskich miast i wsi zostało doszczętnie zniszczonych podczas II wojny światowej

Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 zrównano z ziemią ponad 1000 polskich wsi. W tym czasie armia nie tylko zniszczyła liczne dzieła sztuki, ale pod koniec wojny zbombardowała stołeczną Warszawę tak mocno, że była prawie całkowicie zrujnowana. Wielu mieszkańców zginęło w tych atakach. Zniszczeniu uległy także liczne zabytki kultury, muzea, kościoły i szpitale. Po zakończeniu wojny kraj był w skrajnie złej sytuacji ekonomicznej.

Ponadto utworzono 6 z 7 obozów zagłady w Polsce, w których zginęła prawie cała ludność żydowska kraju.

Reparacje dla Polski: Grecja ma podobne wymagania dla Niemiec

Reparacje Niemcy Rosja płaci Związkowi Radzieckiemu II wojna światowa

Nowe wymagania pojawiają się cztery miesiące po tym, jak grecki parlament zażądał od Niemiec ok. 290 mld euro. Rząd federalny zdecydowanie odrzucił te wymagania. W Grecji politycy nie byli wówczas zgodni co do tego, co robić. Opozycja zarzuciła greckiemu premierowi Alexisowi Tsiprasowi chęć zdobycia głosów w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego w październiku poprzez postulaty.

W 2015 roku Rosja zażądała również od trzech do czterech miliardów euro odszkodowania dla około 27 milionów ofiar wojny w Związku Radzieckim. Ludność rosyjska bardzo ucierpiała w następstwie II wojny światowej. Niektórzy eksperci z Rosji twierdzili nawet, że populacja Rosji prawie się podwoiła, gdyby nie wojna. Zamiast tego w wielu rosyjskich miastach panowała bieda i głód, zwłaszcza te, które zostały częściowo lub całkowicie zniszczone.

Niemcy wypłaciły już ponad 70 mld euro reparacji

Reparacje Zniszczenia Polski II wojna światowa

Po zakończeniu II wojny światowej Republika Federalna Niemiec wypłaciła poszkodowanym państwom ponad 70 miliardów euro. Chodzi nie tylko o wpłaty bezpośrednio na rzecz innych rządów, ale także o wpłaty na rzecz osób prywatnych, np. członków rodzin ofiar II wojny światowej. Na przykład we Włoszech ponad 120 osób zostało zastrzelonych przez niemieckich żołnierzy we wsi. Krewni ofiar pozwali Republikę Federalną przed sądem europejskim o odszkodowanie, który przyznał im odszkodowanie w wysokości ponad 1,5 mln euro.