Uncategorized

Skuteczna terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej w zaawansowanym raku

Jedną ze strategii przerywanego podawania wysokich dawek leku przeciwnowotworowego sunitynibu jest inhibitor kinazy tyrozynowej, który jest dobrze tolerowany przez pacjentów z nowotworami. Zwiększa również stężenie leku u osób z chorobą nowotworową. W nowym badaniu naukowcy łączą to z poprawą szans na przeżycie. Pomysł wywodzi się z badań zaprezentowanych na internetowym sympozjum dotyczącym celów molekularnych i terapii przeciwnowotworowej.

Skuteczność inhibitora kinazy tyrozynowej przeciwko nowotworom

leki przeciwnowotworowe i inhibitor kinezy tyrozyny przerywane wysokie dawki skuteczne w przypadku nowotworów

Sunitynib może być stosowany w leczeniu pacjentów z wieloma zaawansowanymi nowotworami, w szczególności rakiem nerki, guzami neuroendokrynnymi trzustki oraz mięsakami układu pokarmowego (guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego). Jeden z tych leków działa poprzez blokowanie receptorów na powierzchni komórek nowotworowych zwanych kinazami tyrozynowymi (TK). Dzieje się tak, ponieważ odgrywają one ważną rolę w rozwoju i progresji nowotworów. Lek podaje się zwykle w dawce 50 mg raz dziennie. Chociaż wielu pacjentów na początku dobrze reaguje na lek, z czasem rozwija się u nich również oporność. Podawanie dużych dawek dziennych leku w celu osiągnięcia wyższych stężeń w samym guzie jest również ograniczone poważnymi toksycznymi skutkami ubocznymi.

Pacjent w szpitalu na chemioterapii z powodu raka

Zatem długoterminowa korzyść kliniczna takiego inhibitora kinazy tyrozynowej jest często osłabiona przez wrodzoną i nabytą oporność na lek u wszystkich pacjentów. Naukowcy starali się wydobyć pełne działanie i ogromny potencjał sunitynibu i innych inhibitorów TK. Może to odpowiednio zwiększyć skuteczność w chorobach nowotworowych. Dla wielu z nich medycyna już używa takich leków, ale mają one działać na szersze spektrum i inne rodzaje nowotworów. Pierwsza faza badania wykazała, że ​​wysoka przerywana dawka sunitynibu 300 mg raz w tygodniu lub 700 mg raz na dwa tygodnie była skuteczna u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami. Przy wyższych stężeniach maksymalnych lek wykazywał obiecujące korzyści kliniczne w próbkach osocza krwi w porównaniu ze zwykłym dawkowaniem.

Wyniki badań

Lekarz podaje lek przeciwnowotworowy poprzez infuzję w dużych dawkach

Naukowcy odkryli statystycznie istotną zależność między uzyskanymi stężeniami guzów a całkowitym przeżyciem w okresie przed progresją nowotworu. Po raz pierwszy wykazano, że w guzie występuje wysoki poziom sunitynibu. W przeciwieństwie do stężeń we krwi, wiąże się to z lepszymi wynikami klinicznymi u pacjentów leczonych takim inhibitorem kinazy tyrozynowej o dużej dawce przerywanej. Jednak to interesujące odkrycie wymaga dalszej walidacji w większych badaniach klinicznych. Wyniki badań mogą potencjalnie zmienić dawkę i harmonogram. Może to poprawić ich skuteczność kliniczną. Tak ważny wynik może również prowadzić do tego, że stężenie sunitynibu we krwi odpowiednio wpływa na nowotwór.

leki na raka prostaty i solidarność z niebieską wstążką

Najważniejsze jest, aby za pomocą takich metod wybrać odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta. Byłoby więc interesujące wiedzieć, czy ten efekt występuje również w przypadku innych klas leków przeciwnowotworowych. Więc może dane? to badanie oczywiście być walidowane prospektywnie. Pacjenci z tak zaawansowanymi nowotworami pilnie potrzebują zoptymalizowanego leczenia. Dzieje się tak głównie dlatego, że guz czasami nie postępuje z powodu pierwotnej oporności. Zamiast tego walczy z nim ze względu na niewystarczający poziom leku we krwi pacjenta.