Uncategorized

Promieniowanie niejonizujące – czy urządzenia bluetooth są niebezpieczne?

Organizacje zdrowotne generalnie uważają promieniowanie niejonizujące i rutynowe narażenie na nie za nieszkodliwe dla ludzi. Chociaż urządzenia Bluetooth emitują promieniowanie elektromagnetyczne, fale niejonizujące mają niską częstotliwość, więc nie są szkodliwe. Istnieją jednak pewne obawy, czy na przykład korzystanie ze słuchawek Bluetooth może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne lub niejonizujące?

grupa ludzi tworzy znak bluetooth media społecznościowe promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) to niewidzialny obszar energii. Zarówno naturalne, jak i syntetyczne przedmioty mogą emitować EMR. Kiedy obiekt emituje EMR, emituje fale energii elektromagnetycznej o różnych częstotliwościach. Według Centers for Disease Control and Prevention im wyższa częstotliwość promieniowania, tym wyższy poziom energii. Ponadto istnieją dwie główne kategorie PEM: promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Fale jonizujące mają stosunkowo wysoką częstotliwość i mogą uszkadzać ludzkie komórki i DNA. Termin "jonizujący" oznacza, że ​​EMR może usuwać elektrony z atomów. Ta zdolność powoduje, że jonizujące EMR jest bardziej szkodliwe niż promieniowanie niejonizujące. Możliwymi źródłami tego PEM są światło słoneczne, urządzenia rentgenowskie, odpady radioaktywne itp. Fale niejonizujące mają stosunkowo niską częstotliwość i generalnie nie powodują negatywnych skutków u ludzi. Źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia Bluetooth, telefony komórkowe, komputery, sieci WiFi, kuchenki mikrofalowe, linie energetyczne, aparaty do rezonansu magnetycznego itp..

urządzenia mobilne z funkcjami bluetooth do słuchania muzyki

Należy jednak pamiętać, że nie ma zbyt wielu badań dotyczących konkretnego problemu korzystania ze słuchawek bluetooth. Większość badań wydaje się skupiać na narażeniu na wysokie poziomy promieniowania niejonizującego. To promieniowanie niejonizujące jest zatem niebezpieczne tylko wtedy, gdy osoba wejdzie z nim w intensywny, bezpośredni kontakt. Ten scenariusz jest nietypowy i zazwyczaj dotyczy tylko tych, którzy pracują na instrumentach i sprzęcie. Artykuł z 2019 r. wyjaśnia, że ​​istnieje głęboki podział między badaczami badającymi te skutki zdrowotne niejonizującego EMR. Niektórzy naukowcy twierdzą, że promieniowanie niejonizujące może być niebezpieczne, podczas gdy inni nie popierają tej teorii. Badanie pokazuje, że doniesienia naukowe mogą być kontrowersyjne i sprzeczne. Wydaje się jednak, że pojawia się coraz więcej dowodów na to, że promieniowanie niejonizujące może stwarzać pewne zagrożenia dla zdrowia.

Niespójne wyniki badań

Uśmiechnięta kobieta używa zestawu głośnomówiącego i słuchawek bluetooth z myślą o promieniowaniu niejonizującym

Różne urządzenia wytwarzają również różne ilości niejonizującego EMR. Na przykład, według jednego z badań, słuchawki Bluetooth generują od 10 do 400 razy mniej EMR niż typowy telefon komórkowy. Nawet jeśli korzystanie z telefonu komórkowego zwiększa ryzyko pewnych schorzeń, słuchawki Bluetooth mogą być nadal bezpieczne w użyciu. W 2015 roku grupa ponad 200 naukowców napisała apel do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Wezwała do zaostrzenia międzynarodowych przepisów dotyczących EMR. Według tych naukowców kilka badań wykazało, że EMR może być szkodliwe dla ludzi, nawet gdy poziomy są znacznie niższe niż obecne wytyczne. Obawy obejmują wpływ na ryzyko raka, zaburzenia neurologiczne i uszkodzenia DNA. Konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić, czy te i inne obawy są uzasadnione.

bezprzewodowe słuchawki z połączeniem bluetooth i telefonem komórkowym w domu wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne

Nie ma więc na chwilę obecną bezpośrednich dowodów na to, że używanie słuchawek Bluetooth czy promieniowania niejonizującego jest szkodliwe dla zdrowia. Chociaż niektóre badania i Badania na to wskazują, Naukowcy nie są pewni, że narażenie na wysokie poziomy może być niebezpieczne. Należy również pamiętać, że słuchawki Bluetooth generują znacznie mniej EMR niż telefony komórkowe. Jednak naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy korzystanie z urządzeń Bluetooth jest absolutnie nieszkodliwe. Z tego powodu niektórzy ludzie mogą preferować ostrożność ze słuchawkami bluetooth. Możesz to zrobić, ograniczając korzystanie z takich urządzeń bezprzewodowych.