Uncategorized

Infekcje pasożytnicze są ściśle związane z mikrobiomem

Badanie 575 osób w Kamerunie wykazało, że infekcje pasożytnicze są silnie związane ze strukturą mikrobiomu jelitowego. Sugeruje to, że modulowanie mikrobiomu może zmniejszyć ryzyko chorób wywoływanych przez pasożyty jelitowe. Eksperci szacują, że prawie jedna czwarta światowej populacji jest zarażona pasożytem jelitowym.

Co może zapobiegać infekcjom pasożytniczym??

bakterie jelitowe infekcje pasożytnicze związane z mikrobiomem

Ludzie rozwinęli się z pasożytniczych robaków, które wpłynęły na ich różnorodność genetyczną nie tylko na klimat, dietę, bakterie czy wirusy. Infekcje tasiemcem są obecnie stosunkowo powszechne, ale ogólne wskaźniki pasożytów żołądkowo-jelitowych są stosunkowo niskie w krajach rozwiniętych. Wynika to głównie z przenoszenia pracy w bardziej higienicznych warunkach i poza granice kraju. Jednak pasożyty jelitowe pozostają częścią codziennego życia w populacjach wiejskich o bardziej tradycyjnym stylu życia. Wpływ, jaki ma to na jelita, a dokładniej na społeczność „dobrych” bakterii tam żyjących, jest do tej pory nieznany.

Afrykanin z Kamerunu nosi tradycyjne stroje

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Biologia genomu" Wydaje się, że naukowcy z University of Pennsylvania kierowali zespołem badawczym badającym związek między pasożytami a mikrobiomem u ludzi z Kamerunu w środkowej Afryce. Odkryli, że infekcje pasożytnicze są silnie powiązane ze składem mikrobiomu jelitowego. W niektórych przypadkach mikrobiom był w stanie przewidzieć obecność pasożytów jelitowych z dokładnością do 80%.

Rola dobrych bakterii

produkty mleczne badają mikrobiom jelitowy poprawiają florę jelitową zapobiegają infekcjom pasożytniczym

Mikrobiom opisuje społeczność drobnoustrojów żyjących w naszym ciele i wykonujących podstawowe zadania. Miałyby to być np. ochrona organizmu przed patogenami, rozkładanie pożywienia i wytwarzanie witamin. Naukowcy odpowiedzialni za nowe badanie przyjrzeli się powiązaniu między tymi pomocnymi bakteriami a infekcjami pasożytniczymi u 575 osób z Kamerunu. Uczestnicy pochodzili z dziewięciu różnych wiosek, różniących się typowym stylem życia. Na przykład hodowcy bydła Mbororo Fulani opiekują się bydłem i stosują dietę bogatą w mięso i produkty mleczne. Natomiast mieszkańcy Baka i Bagyeli żyją w lesie deszczowym. Są myśliwymi i zbieraczami, podczas gdy agropasterzy posługujący się językiem Bantu uprawiają zboża i hodują bydło.

drewniana zastawa stołowa w tradycyjnym stylu vintage

W ciągu 6 miesięcy zespół badawczy zebrał próbki kału i krwi od uczestników, aby zbadać bakterie w ich jelitach. Przebadali również ludzi pod kątem HIV, malarii i innych pasożytów, które mogą infekować krew i przewód pokarmowy. Naukowcy zbadali również stan zdrowia jelit mniejszej liczby osób mieszkających na obszarach miejskich w Stanach Zjednoczonych. Później leczyli każdego, kto miał infekcje pasożytnicze.

Wyniki dotyczące infekcji pasożytniczych

Naukowiec w laboratorium bada próbki bakterii jelitowych pod kątem infekcji pasożytniczych

Tak więc naukowcy odkryli, że prawie 40% uczestników z Kamerunu miało infekcję więcej niż jednym pasożytem. Osoby prowadzące tryb życia łowiecko-zbierackiego najprawdopodobniej miały wiele infekcji pasożytniczych. Najczęstszymi współistniejącymi pasożytami były pasożyty jelitowe przenoszone przez glebę. Są one znane jako Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Trichuris trichiura i Strongyloides stercoralis (ANTS). Kiedy naukowcy połączyli analizę pasożytów z odkryciami mikrobiomu, odkryli, że mogą wykorzystać mikrobiom danej osoby do przewidzenia, czy została ona zarażona pasożytami typu ANTS, z około 80% dokładnością. Znaleźli też pomoc badania odkryli, że skład bakterii jelitowych może jeszcze dokładniej przewidzieć, czy dana osoba pochodzi z Kamerunu czy USA i jaki ma styl życia. Na przykład mieszkańcy miast, pasterze lub myśliwi.