Uncategorized

Dzieci i natura w więzi dla szczęśliwszego życia

Nowe badanie prowadzone przez Laurę Berrera-Hernández i jej zespół po raz pierwszy pokazało, że kiedy dzieci i przyroda są połączone, można oczekiwać tylko pozytywnych efektów. To sprawia, że ​​maluchy są szczęśliwsze, ponieważ mają tendencję do zrównoważonego rozwoju i rozwijania ekologicznego myślenia.

Dzieci i natura w symbiozie

bliskość natury dziecko z rośliną w ziemi

Wraz z globalnym ociepleniem zagrożonym wylesianiem i wyginięciem gatunków zwierząt, badania koncentrujące się na relacjach człowiek-przyroda stają się coraz pilniejsze, aby znaleźć rozwiązania dzisiejszych problemów środowiskowych. Młodsze pokolenia są przyszłymi zarządcami planety. Z tego powodu naukowcy pracują nad promowaniem zrównoważonych zachowań i rozwijaniem u dzieci poczucia ochrony środowiska.

Badacze opisują separację dzieci i przyrody jako "Zespół deficytu natury". Może to doprowadzić do ostatecznego zniszczenia planety. Brak więzi ze światem przyrody prawdopodobnie nie prowadzi do chęci ochrony tego środowiska.

mała dziewczynka zbiera śmieci w parku

Berrera-Hernández opisuje więź z naturą nie tylko jako docenienie jej piękna. Dzieci powinny być również świadome wzajemnych relacji i zależności między nimi a naturą. Warto też docenić i poczuć się częścią wszystkich niuansów natury.

Do badania zrekrutowano 296 dzieci w wieku od 9 do 12 lat z meksykańskiego miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali do samodzielnego podania skalę, którą wypełnili w szkole. Umożliwiło im to zmierzenie bliskości z naturą, zrównoważonych zachowań, oszczędności, altruizmu, sprawiedliwości i szczęścia. Obejmowało to mierzenie ich zgodności z twierdzeniami o ich związku z naturą.

Wyniki badań

szczęśliwy dzieciak bada trawę za pomocą szkła powiększającego

Naukowcy odkryli, że poczucie bycia związanym z naturą ma pozytywny związek ze zrównoważonym rozwojem u dzieci. Dzieci zgłaszały wyższy stopień odczuwanego szczęścia. Sugeruje to, że maluchy, które postrzegają siebie jako bardziej związane z naturą, są bardziej zrównoważone. To odpowiednio prowadzi do wyższego stopnia szczęścia. Wcześniejsze badania na dorosłych sugerowały związek między bliskością natury a rozwojem zachowań przyjaznych środowisku.

Pomimo ograniczeń badania polegających na testowaniu tylko dzieci z tego samego miasta, wyniki zapewniają wgląd w siłę pozytywnej psychologii zrównoważonego rozwoju u dzieci. Pogłębienie naszego zrozumienia relacji między tymi zmiennymi może zapewnić praktyczny wgląd w dodatkowe psychologiczne korzyści promowania zrównoważonych zachowań u dzieci. Jeśli chcemy rozwijać ochronę środowiska u młodszych pokoleń, konieczne są inicjatywy zachęcające i umożliwiające młodym ludziom spędzanie większej ilości czasu na łonie natury.

ważka stoi na palcu dzieci i natury

Berrera-Hernández wyjaśnia następujące kwestie badanie: "Rodzice i nauczyciele powinni zachęcać dzieci do większego kontaktu z naturą, ponieważ nasze wyniki sugerują, że kontakt z naturą jest powiązany, a zatem związany ze zrównoważonym zachowaniem i szczęściem."