Styl życia

Organizowanie nauczania na odległość: wyniki studiów, które musisz znać

Wiele uniwersytetów oferuje dziś naukę na odległość, nie tylko z powodu kryzysu Corona, ale także w celu zaspokojenia różnych potrzeb edukacyjnych studentów i bycia na bieżąco z najnowszymi technologiami. Niektóre uczelnie mają trudności z poruszaniem się po etapach wymaganych do realizacji takich wydarzeń i programów.

W badaniu zbadano spostrzeżenia, postawy i chęć uczniów do podjęcia nauki na odległość. Wzięli w nim udział studenci z Portugalii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Ukrainy. Wyniki badań są bardzo ważne nie tylko dla naukowców, ale także dla uczelni, ponieważ mogą stanowić wytyczne i rekomendacje dla uczelni. Jak zorganizować kształcenie na odległość w przyszłości, zobacz artykuł.

Organizowanie nauczania na odległość: przegląd głównych problemów

Zorganizuj naukę na odległość Nowe badanie daje odpowiedzi

Wyniki tego pilotażowego badania wykazały, że we wszystkich trzech krajach głównymi problemami, z jakimi borykają się studenci w zakresie uczenia się na odległość, były zarządzanie czasem, motywacja i umiejętności językowe. Badania wykazały również, że takie oferty mogą być wykorzystywane przez: Wstępnie Może pomóc uczniom z umiejętnościami językowymi.

Internet umożliwił dużej części populacji na świecie dostęp do informacji i rozpowszechnianie treści edukacyjnych, a także pomógł wprowadzić nauczanie na odległość w erę cyfrową. Nauczanie na odległość staje się coraz bardziej powszechne na wielu uniwersytetach na całym świecie. Jednak nadal istnieje wiele uniwersytetów, które nie oferują tej opcji, ponieważ nie jest to częścią ich kultury instytucjonalnej, a wraz z rozpowszechnianiem się nauczania na odległość kraje i uczelnie, które nie oferują uczenia się na odległość, muszą wprowadzić tę opcję, aby utrzymać i utrzymać ich populacja studentów rośnie.

Przy opracowywaniu takich programów pomocne jest ustalenie, czy studenci są otwarci na takie kursy online i chcą się na nie zapisać. Badania dotyczą percepcji uczniów i ich zainteresowania nauką na odległość.

Organizowanie nauczania na odległość: pytania badawcze

Kształcenie na odległość organizuje wskazówki i wyniki studiów

• Jak uczniowie na odległość postrzegają uczenie się na odległość??

• Czy uczniowie uczestniczyli już w kursie online??

• Jakie są powody, dla których studenci zapisują się / nie zapisują się na kursy kształcenia na odległość??

• Jak otwarci są studenci na zapisy na kursy na odległość??

• Jakie przygotowanie muszą mieć uczniowie, zanim będą mogli wybrać naukę na odległość??

• Jakimi rodzajami nauczania na odległość byliby zainteresowani uczniowie??

Ramy badania

Poprawa umiejętności językowych dzięki wskazówkom dotyczącym nauki na odległość

Badania, którym się przyglądamy, zostały przeprowadzone na uniwersytetach w trzech krajach (Portugalia, Ukraina i ZEA). Opis wykorzystania społeczno-demograficznego i technologicznego każdego kraju stanowi kontekst dla tego badania.

Te trzy kraje zostały wybrane na podstawie lokalizacji badaczy i dlatego dostarczyły wygodne próbki. Podobnie w trzech krajach brakuje takich ofert. Ankiety internetowe były wysyłane pocztą elektroniczną do studentów zapisanych na różne kursy. Studenci w Portugalii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich uczestniczyli w programie szkoleniowym dla nauczycieli, a ankieta została wysłana pocztą elektroniczną do dwóch sekcji w Portugalii (73 studentów) i czterech sekcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (108 studentów), którzy studiowali w instytucjach szkolnictwa wyższego na Ukrainie uczniowie stosowali matematykę , filologia, diagnostyka, praca socjalna i filozofia. Ankiety zostały wysłane e-mailem do 102 studentów zapisanych na pięć kursów.

Zorganizuj naukę na odległość, na co zwrócić uwagę podczas organizowania kursów online

Z danych wynika, że ​​z 223 uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie, w sumie 63 uczniów uczestniczyło w kształceniu na odległość. W takich wydarzeniach uczestniczyła połowa ukraińskich studentów, około jedna czwarta studentów ZEA i tylko 5% studentów z grupy z Portugalii.

Spośród uczniów, którzy mieli wcześniejsze doświadczenie w nauce na odległość, większość ukraińskich studentów wzięła udział w jednym lub dwóch kursach online, większość studentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzięła udział w jednym kursie, a niektórzy portugalscy studenci wzięli udział tylko w jednym kursie.

Korzyści z nauczania na odległość

Nauka na kursach online daje odpowiedzi

Ponad jedna trzecia portugalskich studentów powiedziała, że ​​zarządzanie czasem zajęć i nauką, oszczędność czasu poprzez wybór miejsca nauki i praca we własnym tempie były powodem zapisania się na kształcenie na odległość. Około dwie trzecie studentów z Ukrainy stwierdziło, że powodem rejestracji była praca we własnym tempie i zarządzanie czasem nauki.

Nieco ponad połowa z tych uczniów stwierdziła, że ​​ich powody wyboru to zarządzanie czasem zajęć, oszczędność czasu poprzez wybór miejsca nauki zamiast konieczności dojazdów do szkoły oraz posiadanie większej liczby opcji na kursy lub uczelnie..

Prawie połowa uczniów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miała podobne powody, aby zapisać się na takie wydarzenie edukacyjne, w tym zarządzanie klasą i czasem nauki, oszczędzanie czasu poprzez wybór miejsca nauki i pracy we własnym tempie. Ponadto nieco ponad połowa studentów ZEA podzieliła się tym, że więcej możliwości na kursy lub uczelnie było powodem do uczęszczania.

Powody, dla których wszystkie trzy grupy najchętniej wybierały kształcenie na odległość:

• Wydarzenia edukacyjne były tańsze

• Możesz zapisać się do preferowanego programu

Wady nauczania na odległość

Przygotuj nowe badanie dla organizacji nauczania na odległość

Powody, dla których wszystkie trzy grupy najrzadziej wybierały kształcenie na odległość:

• Trudności w utrzymaniu motywacji

• Woleli te kursy, na których muszą być fizycznie obecni

Niewielka liczba ukraińskich studentów podała ostatni powód, by nie zapisać się na kształcenie na odległość. Trudność w uzyskaniu natychmiastowej informacji zwrotnej była również problemem dla studentów z ZEA. Prawie jedna trzecia z trzech grup stwierdziła, że ​​trudności w kontaktowaniu się z nauczycielami i kontaktami z rówieśnikami, a także omijanie życia w kampusie, były powodem, by nie zapisać się na studia i zrezygnować z nich..