Na zdrowie

Studiowanie medycyny w Niemczech – wymagania i procedura

Medycyna jest jednym z najpopularniejszych, ale i jednym z najbardziej wymagających przedmiotów w Niemczech. Aby dostać się na uczelnię, odbywa się twardy pokaz. Wysiłek się opłaca, bo perspektywy kariery i zarobki lekarzy są znakomite. W tym artykule wyjaśniono wymagania dotyczące studiów i przebieg szkolenia dla zawodu lekarza. Jeśli chcesz studiować medycynę w Niemczech, czytaj dalej.

Studiowanie medycyny w Niemczech: droga do studiowania medycyny

Studiowanie medycyny w Niemczech Przegląd drogi do studiowania medycyny

W Niemczech kurs medycyny człowieka oferuje 36 uniwersytetów państwowych i cztery uniwersytety prywatne. W 2019 roku dla przyszłych lekarzy było 1687 miejsc w semestrze letnim i 9458 miejsc w semestrze zimowym. Wszystkie uczelnie realizują jednolitą strukturę studiów, która kończy się egzaminem państwowym. Droga do szkoły medycznej jest wyboista. Przez długi czas jedynym kryterium przyjęcia była najlepsza możliwa średnia Abitur, często 1,0 (numerus clausus). W 2020 r. zmieniono jednak procedurę przydzielania miejsc na studia. 30% miejsc na studiach nadal jest przydzielanych za pośrednictwem NC, co musi mieścić się w przedziale od 1,0 do 1,2 średniej krajowej w medycynie człowieka. Podobnie dobre wyniki oczekiwane są również na kursach stomatologii, weterynarii i farmacji. Około 10% kandydatów dostaje się do sali wykładowej dzięki dodatkowemu limitowi umiejętności (ZEQ). Wynik w tzw Test stopnia medycznego (TMS), a także wcześniejsze szkolenie w zawodzie pielęgniarki lub ratownika medycznego. Ponieważ sam certyfikat Abitur nie dostarcza informacji o przydatności kandydata, 60% miejsc na studia jest przydzielanych przez własne procedury rekrutacyjne odpowiednich uczelni.

Medycyna w Niemczech – działa bez NC

Studiowanie medycyny w Niemczech Wymagania i kierunek studiów

Jeśli żaden z wyżej wymienionych sposobów nie działa, absolwenci szkół średnich mają inne możliwości zdobycia upragnionego miejsca nauki:

1. Bundeswehr: 2,2% miejsc na kierunku lekarskim może być przydzielone za pośrednictwem Bundeswehry. Warunek: dobry test umiejętności jako kandydat na oficera i zobowiązanie powyżej 17 lat.

2. Uczelnie niepubliczne: Finansowanie jest udzielane w formie stypendium lub w ratach, które są wypłacane w trakcie lub po ukończeniu studiów.

3. Za granicą: W Austrii, na Łotwie, w Polsce i na Węgrzech NC nie ma zastosowania, a warunki przyjęcia są na ogół bardziej złagodzone. Stopnie naukowe z krajów europejskich są uznawane przez Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne.

4. Program lekarzy krajowych: Brakuje lekarzy krajowych i lekarzy rodzinnych. Dlatego Bawaria lub Dolna Saksonia oferują programy specjalne w.

5. Procedura loterii: Niezależnie od NC istnieje możliwość wzięcia udziału w procedurze loterii.

6. Pozew: Każdy, kto ma wrażenie, że procedura przyznawania nagród i związane z nią testy umiejętności nie przebiegają prawidłowo, może również ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.

Najlepsze uniwersytety do studiowania medycyny

Medycynę w Niemczech studiują najlepsze uniwersytety

„Times Higher Education” opracowuje coroczny ranking najlepszych uczelni na świecie. Liderami w studiowaniu medycyny w Niemczech są:

– LMU Monachium

– TU Monachium

– Uniwersytet w Heidelbergu

To, czy uniwersytet nadaje się do studiowania, zależy nie tylko od osobistych preferencji. Ci, którzy chcą studiować na dużym wydziale, wyjeżdżają do Monachium, Berlina lub Heidelbergu. Studia medyczne w Lubece, Greifswaldzie czy Oldenburgu są bardzo osobiste i obejmują tylko 120 studentów. Ponieważ nauka jest zawsze kwestią kosztów, niektórzy ludzie upewniają się, że jeśli to możliwe, ukończą ją w standardowym okresie studiów. Według statystyk studenci medycyny z Würzburga, Ratyzbony i Akwizgranu kończą studia szczególnie szybko. Studenci w Witten-Herdecke, Lubece i Mannheim czują się szczególnie dobrze pod opieką wykładowców. Przy okazji: na uczelniach państwowych studenci płacą tylko czesne. Do tego dochodzą koszty czynszu i koszty utrzymania.

Przebieg studiów medycznych

Studiuj medycynę w Niemczech wymagania i tok studiów

Kierunek medyczny wymaga co najmniej sześciu lat i trzech miesięcy studiów. Następnie odbywa się specjalistyczne szkolenie trwające od pięciu do sześciu lat. Kurs kończy się egzaminem państwowym i dzieli się na kilka etapów:

Przedkliniczne

Podstawowa wiedza naukowa i medyczna jest przekazywana w czterech semestrach. Znajomość łaciny nie jest już warunkiem wstępnym studiowania, a przyswajanie języka odbywa się w module terminologicznym. Badanie przedkliniczne kończy się pierwszym badaniem lekarskim, physikum.

Młoda lekarka studiująca medycynę w szpitalu

klinika

Kurs główny trwający sześć semestrów poświęcony jest chorobom i ich leczeniu. Oprócz wykładów z zakresu anestezjologii, okulistyki, chirurgii, dermatologii, genetyki człowieka, chorób wewnętrznych, neurologii, ortopedii, urologii oraz farmakologii i medycyny ratunkowej, studenci odbywają seminaria i staże np. czteromiesięczne praktyki. Na końcu kliniki odbywa się bardzo wymagające drugie badanie lekarskie.

Praktyczny rok

Rok praktyczny (PJ) jest w pełni ukierunkowany na praktykę zawodową i koncentruje się na chirurgii, medycynie wewnętrznej i obieralnym. Na koniec ustne i praktyczne trzecie badanie lekarskie.

Wyzwanie egzaminów medycznych

książki medyczne przygotowują do egzaminu

Dyplom medyczny jest bardzo wymagający i wiele wymaga od studentów. Ci, którzy dużo się nauczyli, a potem nie zdają egzaminu, są na początku zdesperowani. Jednak coraz częściej pojawiają się raporty o nieprawidłowych zadaniach, niewykwalifikowanych twórcach zadań i złych recenzjach bez powodu. Wiele egzaminów pisemnych przechodzi obecnie automatyczny, maszynowy proces poprawiania – praktyka, która zresztą jest konstytucyjnie wątpliwa. Każdy, kto uważa, że ​​został potraktowany niesprawiedliwie na egzaminie ustnym lub pisemnym, nie musi tego akceptować. Aby cały wysiłek nie poszedł na marne, zaleca się, ekspert do kwestionowania egzaminu konsultacje w dziedzinie medycyny. W ten sposób można wykryć wszelkie błędy prawne w procedurze, poprawić ocenę lub umożliwić nową próbę testu.

Studiuj medycynę w Niemczech i zostań lekarzem

Studiowanie medycyny w Niemczech przygotowuje Cię do egzaminów

Przedkliniczne, kliniczne i PJ składają się na trzyczęściowe badanie państwowe. Osoby, które zdadzą ten egzamin, otrzymują licencję na wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z ĘAppO, a tym samym zgodę na wykonywanie zawodu lekarza. Nie każdy, kto ukończył studia medyczne, jest automatycznie lekarzem. W języku ojczystym każdego lekarza nazywa się lekarzem. Jednak konieczne jest uzyskanie tego stopnia naukowego poprzez rozprawę po studiach medycznych. Możliwości kariery dla lekarzy są uważane za doskonałe – dla niemieckich absolwentów są miejsca pracy w kraju i za granicą w szpitalach i prywatnych gabinetach lekarskich.