Meble

Projekt krzesełka dziecięcego – innowacyjne siedziska dla uczniów pobudzają aktywność mięśni

Holenderskie studio projektowe Lancelot stworzyło projekt krzesełka dziecięcego do szeregu krzeseł szkolnych. Zachęcają one dzieci do częstej zmiany pozycji siedzącej w klasie, a tym samym do większego poruszania się podczas lekcji. Przemyślenie tego, jak siedzisz, ma kluczowe znaczenie, ale zmiana pozycji siedzącej oznacza zmianę nawyku. Może to stanowić poważne wyzwanie, biorąc pod uwagę powolność typową dla tradycyjnych siedzisk krzeseł. Kolekcja mebli dziecięcych Active Classroom składa się z czterech krzeseł do szkoły podstawowej. Każdy z nich ma inną strukturę, dzięki czemu wspiera ruch i aktywność mięśniową uczniów podczas nauki w pokoju.

Aktywność fizyczna dzięki projektowi krzesełka dziecięcego

uczeń zmienia pozycję siedzącą na specjalnie zaprojektowanym drewnianym siedzeniu

Innowacyjne krzesła mają na celu zachęcenie do częstych zmian różnych pozycji siedzących w celu zwiększenia aktywności mięśni. We współpracy z Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie i Uniwersytetem w Groningen Boris Lancelot przeprowadził badanie zatytułowane ACTIVE CLASS Research na temat filozofii siedzenia dla dzieci ze szkół podstawowych. Projektant chciał lepiej zrozumieć postawę podczas siedzenia.

aktywować określone grupy mięśni w ciele podczas zmiany pozycji siedzącej dzięki projektowi krzesełka dziecięcego

Można to przetłumaczyć jako możliwość działania i ruchu i wyjaśnia, w jaki sposób projekt niektórych krzesełek dziecięcych może przyczynić się do wyższych koncentracji i zdrowszych uczniów w klasach. Cztery zaprojektowane stołki to Rom, Scout, Rider i Archer. Każdy stołek jest zaprojektowany tak, aby przyjmować co najmniej cztery różne postawy. Częste zmiany w alternatywnych pozycjach siedzących zwiększają aktywność mięśni, której inaczej nie można zaobserwować na konwencjonalnych krzesłach.

różne postawy i pozycje siedzące dzięki projektowi krzesełka dziecięcego do sal lekcyjnych

Różne kształty zachęcają dzieci do regularnej zmiany postawy w ciągu dnia. W ten sposób możesz poruszyć wszystkie mięśnie i zwiększyć koncentrację. Celem tego projektu badawczego jest zrozumienie, czy podejście projektowe prowadzi do zmian postawy i różnorodności. Odbywa się to poprzez przeprojektowanie przez projektantów obiektów do siedzenia zamiast całkowitego usunięcia tradycyjnych krzeseł. Wyniki badań powinny umożliwić bardziej akceptowalne przejście od współczesnej kultury zachodniej do zdrowszych nawyków siedzenia, począwszy od szkoły.

specjalnie zaprojektowana tablica dla dzieci w wieku szkolnym zachęca do ruchu podczas nauki

Zespół prowadzi badania w klasach III klasy szkoły podstawowej od lutego 2020 r. Młodsze pokolenie jest elastyczne zarówno psychicznie, jak i fizycznie oraz jest otwarte na zmiany w nawykowych zachowaniach. Projekt badawczy został zrealizowany we współpracy z Simone Caljouw z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Groningen oraz Johnem van der Kampem z Wydziału Nauk o Ruchu Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.

Inspiracja poprzez badania

nowoczesny minimalistyczny wystrój sali lekcyjnej z biurkami i ekranami

Przed aktywnymi salami lekcyjnymi Boris Lancelot przeprowadził w 2018 roku badanie „Techno Motion”. To zainspirowało go do wniesienia wkładu w nowy biurowy styl życia z sześcioma drewnianymi stołkami, aby stymulować szereg aktywnych pozycji siedzących w ciągu dnia. Kolejne badania wykazały, że spędzanie większej ilości czasu na tradycyjnych krzesłach może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Głębokie przyzwyczajenie do siedzenia na krześle posłużyło jako inspiracja do opracowania zdrowych alternatyw dla siedzenia, począwszy od okresu dojrzewania.

meble dziecięce zwane aktywną klasą w formie łukowego drewnianego siedziska

W celu wspomagania koncentracji, w projektowaniu krzesełek dziecięcych stosuje się postawy autonomiczne i aktywne. W ten sposób grupy mięśniowe mobilizują się do aktywnego funkcjonowania i dostarczania organizmowi energii. Każdy z projektów foteli skupia się zatem na równowadze. Korzystanie z krzesełka dla dziecka wymaga aktywnego wysiłku, który ostatecznie męczy określone mięśnie i zachęca do naturalnych zmian postawy, które aktywują różne mięśnie.

projekt drewnianej ławki na czterech nogach dla dzieci i studentów do siedzenia podczas nauki

Według Lancelota przekonanie ludzi do nowych nawyków siedzenia nie jest łatwe, ale ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. „Przejście na nowy sposób siedzenia prowadzi do kulturowych i psychologicznych skarg, a także praktycznych zastrzeżeń” – kontynuował projektant. „Dorośli z Zachodu mają trudności, a nawet irytujące, odejście od ich siedzącego zachowania przez całe życie”.

Konstrukcja krzesełka dla uczniów szkoły podstawowej zachęca do aktywności mięśni podczas zajęć

Jest więc oczywiste, że projekt krzesełka dziecięcego ma ogromny wpływ na projektowanie codziennego ruchu ciała. Ponadto ma znaczenie społeczne dla wpływania na zdrowie i samopoczucie jednostki. ten Aktywna kolekcja szkolna został nominowany do nagrody. Jest to seria wytłaczanych paneli akustycznych opartych na japońskim wzornictwie.