gospodarstwo domowe

Czy ogrzewanie energią elektryczną jest zrównoważone? Nowe technologie grzewcze w skrócie

Paliwa kopalne, takie jak ropa, przeżyły swój dzień, a za kilka lat trafi również gaz. Zmieniły się podstawowe wartości energetyczne naszego społeczeństwa. Podczas gdy ogrzewanie prądem było uważane za marnotrawstwo kilkadziesiąt lat temu, nowe aspekty zmieniły perspektywę. Idealnie jest, jeśli energia elektryczna do ogrzewania jest generowana z własnego systemu fotowoltaicznego lub uzyskuje się przynajmniej zieloną energię elektryczną. To jedyny sposób, aby ogrzewanie energią elektryczną było zrównoważone i za pomocą pomp ciepła.

Ogrzewanie prądem: nowe technologie grzewcze

Ogrzewanie własnym systemem fotowoltaicznym na dachu domu

Profesor Norbert Fisch, kierownik Instytut Budownictwa i Techniki Słonecznej na Politechnice w Brunszwiku uważa, że ​​energia elektryczna będzie jedną z głównych technologii grzewczych. Fotowoltaika i energia wiatrowa pompują do systemów zieloną energię elektryczną. Ogrzewanie elektryczne może być jeszcze wydajniejsze dzięki systemom elektrycznych pomp ciepła. Cena CO2 oczekiwana od 2021 r. jeszcze bardziej zmniejszy ogrzewanie za pomocą zielonej energii elektrycznej.

Ogrzewanie energią elektryczną: systemy pomp ciepła zapewniają zrównoważoną wydajność

Zrównoważone ogrzewanie Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne ze sterowaniem na ścianie

Systemy te wykorzystują ciepło naturalnie zawarte w powietrzu i ziemi i pompują je do systemu grzewczego za pomocą czynnika chłodniczego. Odparowuje, a następnie wpływa do sprężarki napędzanej elektrycznie. Sprężarka zwiększa ciśnienie i temperaturę. Pochłonięta w ten sposób energia jest przekazywana do systemu grzewczego przez czynnik chłodniczy. Ta ugruntowana technologia jest już wykorzystywana w 30% wszystkich nowych budynków. Taka pompa ciepła może zmniejszyć zużycie energii przez grzałkę elektryczną o dwie trzecie. Kupując energię elektryczną warto dokonać intensywnego porównania dostawców. Jeśli za pomocą własnego przyrządu pomiarowego udowodnisz, że obieg grzewczy ma osobne zasilanie, otrzymasz wyjątkowo niedrogą moc grzewczą.

Ogrzewanie prądem: ogrzewanie na podczerwień jest przyjemne

Zrównoważone ogrzewanie energią elektryczną, różne nowe technologie grzewcze

Ogrzewanie na podczerwień opiera się na przetwarzaniu energii elektrycznej i wytwarza przyjemne ciepło. Tutaj duże powierzchnie na ścianach, sufitach lub podłogach są ogrzewane przez zainstalowanie płyt przewodzących prąd elektryczny. Ciepło promieniujące z paneli dosłownie dostaje się pod skórę. Grzejniki te są bardzo przyjemne i wydajne, ale ogrzewanie działa tylko bezpośrednio na tak wyposażonych powierzchniach.

Co to jest elektryczne ogrzewanie akumulacyjne??

Ogrzewanie elektryczne systemy pomp ciepła sterowane elektronicznie za pomocą aplikacji Smart Home

Grzejniki te gromadzą wytworzone ciepło i oddają je do ogrzewanego pomieszczenia z opóźnieniem czasowym. Niektórzy dostawcy energii elektrycznej oferują szczególnie tanią energię elektryczną w nocy, którą można następnie wykorzystać do ogrzewania w ciągu dnia. Inteligentne systemy uwzględniają ilość przechowywanej energii elektrycznej, dane pogodowe i wymagania przestrzenne, optymalizując w ten sposób koszty. Bez inteligentnych systemów trudno oszacować ilość do przechowania. Przepływowe podgrzewacze wody zapewniają ciepłą wodę. Świetni dostawcy dostarczać wszystkie systemy z jednego źródła.

Ogrzewanie prądem: ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie z ogrzewaniem podłogowym Zalety w skrócie Wskazówki

Ogrzewanie podłogowe umożliwia optymalne zaopatrzenie w ciepło. Te grzejniki elektryczne są instalowane wysoko w podłodze i mogą ogrzewać pomieszczenie szybciej niż tradycyjne systemy wodociągowe. Zużycie energii jest wysokie.

Ogrzewanie prądem: grzejniki i konwektory

Ogrzewanie prądem Zalety i wady grzejników i konwektorów

Te grzejniki elektryczne są podłączane bezpośrednio do gniazdka. Wydajność jest wysoka, ale także koszty, gdy używa się go jako jedynego ogrzewania. Oddawane ciepło ma korzystny wpływ. Należy zachować ostrożność w przypadku konwektorów z wentylatorem, ponieważ wentylatory te mogą wydawać dźwięki. Termowentylatory bardzo szybko nagrzewają pomieszczenia i zużywają dużo energii elektrycznej.

Finansowanie państwowe

Zrównoważone systemy grzewcze w skrócie Wskazówki dotyczące ogrzewania energią elektryczną

Państwo przeznacza znaczne środki na innowacyjne technologie, takie jak pompy ciepła, inteligentne domy i fotowoltaika. Ma to na celu wsparcie transformacji energetycznej poprzez odejście od energetyki węglowej i jądrowej. To są z Instytut Kredytu Odbudowy przyznawane firmom i osobom prywatnym. Remonty związane z energią w starych budynkach są również kwalifikowalne. Dzięki systemom do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii właściciele domów mogą wytwarzać energię elektryczną podczas ogrzewania. Finansowane są również te małe elektrownie cieplne typu blokowego