architektura

Floating City – Koncepcja Oceanix City dla wietrzenia huraganów

pływające miasto oceanix miasto duże nie-siedlisko składające się z grup wysp z panelami słonecznymi jako koncepcja na ekstremalne zdarzenia pogodowe

Biuro architektoniczne BIG opracowało koncepcję pływającego miasta liczącego 10 000 mieszkańców. Może to pomóc tym grupom ludności zagrożonym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i podnoszącym się poziomem mórz. Założyciel projektu, Bjarke Ingels, przedstawił swój pomysł podczas dyskusji panelowej na temat pływających miast w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Zaprojektuj innowacyjne pływające miasto

widok z lotu ptaka na pływające miasto oceanix jako projekt przetrwania huraganów

Koncepcja o nazwie „Miasto Oceanix” składa się z tętniących życiem wysp, które są pogrupowane w grupy po sześć, tworząc wioski. Grupy te następnie powtarzają się kilka razy. W ten sposób tworzą 12-hektarową wioskę z 1650 mieszkańcami, a potem znów archipelag liczący 10 000 mieszkańców. Architekci oparli się na modułowej idei heksagonalnej wyspy i zaprezentowali swoją prezentację przy okrągłym stole. Koncepcja ma omni kierunek koła, ale modułowość i racjonalność czegoś, co stworzył człowiek.

Różne zajęcia sportowe na wodzie, takie jak surfing na łodziach sportowych i skoki ze spadochronem

Oceanix, firma opracowująca innowacyjne sposoby budowania wody, zleciła BIG opracowanie koncepcji we współpracy z MIT for Center Engineering. Projekt został zaprezentowany jako zrównoważone, pływające miasto podczas pierwszego okrągłego stołu wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Firma Oceanix zwołała także Klub Odkrywców i UN-Habitat, oddział ONZ odpowiedzialny za rozwój miast.

Pływające miasto z modułami ochronnymi

podwodna prezentacja oceanix city, pływającego miasta w 3d

Oceanix City ma na celu zapewnienie morskiego środowiska nadającego się do zamieszkania na wypadek podniesienia się poziomu mórz, co do 2050 r. ma dotknąć 90% miast nadmorskich na świecie. Architekci budują każdy z modułów na lądzie, a następnie wyciągają je na morze, gdzie mogą je zakotwiczyć. Miniaturowe wyspy są również zaprojektowane tak, aby przetrwać huragan kategorii 5. Ustalenia byłyby elastyczne, aby miasta mogły się poruszać, gdyby poziom wody był zbyt niski.

rolnictwo i możliwości uprawy roślin jadalnych dla pływającego miasta

BIG zamierza zbudować pływające budynki miejskie na miejscu z materiałów odnawialnych, takich jak drewno i szybko rosnący bambus. Zapewniają również ciepło i miękkość w dotyku.

Pod jednym dachem rosną różne rodzaje roślin jako pokarm dla mieszkańców

Zintegrowano również wiele odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe i wodne, a także panele słoneczne. Zespół zintegrował również produkcję żywności i rolnictwo, przestrzegając jednocześnie polityki zerowej ilości odpadów. Każda wyspa ma 3000 metrów kwadratowych otwartej przestrzeni, którą mieszkańcy również powinni stworzyć jako open space.

duże powierzchnie zapewniają wystarczającą przestrzeń dla mieszkańców wyspy i dostosowują się do wszystkich kultur

Konstrukcje wypełniające moduły będą na niskim poziomie – od czterech do siedmiu pięter – aby utrzymać środek ciężkości. Reprezentacje pokazują, że budynki zwężają się ku górze, tworząc cień i zapewniając dodatkową przestrzeń dachową na panele słoneczne. Każda mini-wioska będzie miała wspólną przestrzeń życiową, która obejmuje kąpiele wodne, targi oraz centra duchowe i kulturalne. Jednak BIG chce, aby unoszące się miasto mogło dostosować się do każdej kultury i architektury.

brzegi wyspy z możliwością uprawiania sportów i nowoczesnymi budynkami z roślinami

Skraje wiosek umożliwiają również uprawianie sportów wodnych. Rolnictwo zostałoby zintegrowane z przestrzenią społeczną, aby społeczności mogły dostarczać własne pożywienie. Kolejną wielką korzyścią, według współzałożyciela Oceanix, Marca Collinsa Chena, jest przykład przystępnego rozwoju. Mogłoby to stanowić rozwiązanie dla wysiedlonych społeczeństw.

Perspektywy na przyszłość

transport wodny pomiędzy różnymi modułami i klastrami

Głównym celem jest zapewnienie, aby to zrównoważone, pływające miasto było przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich potrzebujących obszarów przybrzeżnych. To nie powinno stać się przywilejem bogatych. Oceanix City ma więc być rozwijany na obszarach subtropikalnych i tropikalnych. Są one najbardziej zagrożone powodziami, ale wkrótce mogą otrzymać atrakcyjniejsze środowisko życia.

ludzie poruszają się łódkami między domami na wodzie

Jednak pomysł, który wysuwa zespół, nie polega na tym, że wszyscy w przyszłości będziemy mieszkać na morzu. To nie będzie wodny świat. To tylko kolejna forma ludzkiego siedliska. Może to być ziarno, które może zasadniczo rosnąć wraz ze swoim sukcesem. Okazuje się, że wybór takiego stylu życia jest pożądany społecznie i ekologicznie.

pływające miasto z łodziami i starymi domami na rzece w regionie azjatyckim

Odsłonięcie Oceanix City ONZ to ważny krok w rozwoju miast przystosowanych do zmian klimatu i wynikających z nich zagrożeń związanych z podnoszeniem się poziomu mórz i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Amina Mohammed, zastępca sekretarza generalnego ONZ, opisała pływające miasta jako sposób na rozwiązanie problemów granicznych, z jakimi boryka się ludność.

widok z wieczornymi światłami dla projektu pływającego miasta z nowoczesnymi budynkami i środkami transportu

„Musimy budować miasta dla ludzi, a nie samochodów” – powiedziała. „Musimy budować miasta, które będą wiedziały, że znajdą się na pierwszej linii ryzyka związanego z klimatem – od podnoszenia się poziomu morza po burze. Unoszące się na wodzie miasta mogą być częścią naszego nowego arsenału narzędzi”.

Realizacja projektu

plan piętra dla pływającego miasta oceanix miasto duże nie-siedlisko złożone z grup wysp

Chen ogłosił również, że zespół będzie pracował nad prototypem projektu z zamiarem uruchomienia go na nowojorskiej East River. Oceanix City jest częścią rosnącego zainteresowania pływającymi miastami. Ewoluował w odpowiedzi na wzrost poziomu morza. Przykładami projektów są kolonie pływających domów wzdłuż rzeki IJ w Amsterdamie i amfibia w Wielkiej Brytanii.

Widok 3d dla projektu oceanix city od dużej firmy z oświetleniem

Wiele amerykańskich miast bada inne sposoby umocnienia swoich wrażliwych wybrzeży. Boston i Miami podejmują kroki przeciwko powodziom, a organizacje w San Francisco i Bay Area zorganizowały konkurs na projekt. Zapytano o sposoby ochrony obszarów przybrzeżnych przed podnoszeniem się poziomu mórz i trzęsieniami ziemi.